การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ครั้งที่ 4/2564
 
 
09/04/2564 8
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสตูลและพัทลุง 05/04/2564 78
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดตรัง 02/04/2564 24
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 02/04/2564 15
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564 01/04/2564 27
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 6/2564 31/03/2564 25
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564 30/03/2564 24
รมว.คลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 29/03/2564 52
รมว. คลัง ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ติดตามการดำเนินงาน โครงการ “เราชนะ” 29/03/2564 26
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ 27/03/2564 24
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 335 รายการ
processing time 1.34 s