ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563 10/01/2563 239
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของกรมบัญชีกลาง 02/01/2563 207
การประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562 02/12/2562 642
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 8/2562 01/11/2562 554
ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/10/2562 597
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1 08/10/2562 426
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาโครงการช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 30/09/2562 196
พิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05/09/2562 615
การประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 – 2563 ครั้งที่ 1/2562 09/08/2562 285
รายชื่อตลาดที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ถุงเงินประชารัฐ" 28/05/2562 1,440
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 232 รายการ
processing time 1.088 s