การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเสวนาในงาน Bangkok FinTech Fair 2021 "ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับโลกการเงินไทยแห่งอนาคต" 18/10/2564 45
การประชุมคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ครั้งที่ 8/2564 15/10/2564 32
กรมบัญชีกลางประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13/10/2564 43
วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 131 ปี 07/10/2564 125
อธิบดีกรมบัญชีกลางและผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 04/10/2564 52
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมบัญชีกลางในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 04/10/2564 29
อธิบดีกรมบัญชีกลางและผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 04/10/2564 25
อธิบดีกรมบัญชีกลางและผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 04/10/2564 22
อธิบดีกรมบัญชีกลางประชุมมอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง 04/10/2564 54
อธิบดีกรมบัญชีกลางและผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 04/10/2564 30
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 380 รายการ
processing time 1.397 s