การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2567 13/06/2567 28
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2567 12/06/2567 29
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 3/2567 11/06/2567 25
โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 11/06/2567 18
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 07/06/2567 8
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลากรของหน่วยงานในกรมบัญชีกลาง 07/06/2567 94
อธิบดีกรมบัญชีกลางลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น 04/06/2567 15
กรมบัญชีกลางจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 02/06/2567 81
อธิบดีกรมบัญชีกลางลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด 31/05/2567 10
อธิบดีกรมบัญชีกลางลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ 31/05/2567 16
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 751 รายการ
processing time 2.108 s