การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำปีกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2565 23/05/2565 24
กรมบัญชีกลางจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 19/05/2565 16
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง” 05/05/2565 242
กรมบัญชีกลางประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 03/05/2565 54
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ จังหวัดสตูล 02/05/2565 32
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางเข้าอวยพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 18/04/2565 119
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรอธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 18/04/2565 47
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 18/04/2565 36
พิธีมอบโล่ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07/04/2565 78
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 147 ปี 07/04/2565 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 466 รายการ
processing time 1.585 s