NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18/03/2562 88
โฆษกกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT มีคำตอบ 26/02/2562 209
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงการดำเนินการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 22/02/2562 145
อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายเรื่อง “ภาพรวมของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ” 21/01/2562 616
งานแสดงผลงาน “บริการฉับไว เว็บเดียวครบ จบทุกเรื่อง” 09/01/2562 342
การประชุมชี้แจงการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 09/01/2562 68
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2562 08/01/2562 45
พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) “สร้างสุขทุกช่วงวัย สวัสดิการแห่งรัฐ” 20/12/2561 460
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14/12/2561 191
กรมบัญชีกลางร่วมแถลงข่าวเรื่อง ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ 21/11/2561 2,708
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 215 รายการ
processing time 1.012 s