การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 15/08/2565 4
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 15/08/2565 2
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2565 15/08/2565 18
โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ “บัญชีกลาง รวมใจ ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” 11/08/2565 37
กรมบัญชีกลาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 10/08/2565 26
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของทุนหมุนเวียนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ และผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน 10/08/2565 11
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565 09/08/2565 24
อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับมอบดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 08/08/2565 29
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (EF) ในเขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 08/08/2565 24
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 3 และ สำนักงานคลังจังหวัด ในพื้นที่เขต 3 ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 08/08/2565 26
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 502 รายการ
processing time 1.756 s