การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1/2564 26/01/2564 23
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 12/01/2564 94
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2564 11/01/2564 37
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 5/2564 11/01/2564 7
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 04/01/2564 111
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2564 อธิบดีกรมบัญชีกลาง 04/01/2564 36
กรมบัญชีกลางเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2564 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง 30/12/2563 42
การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 29/12/2563 19
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 9 สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงและสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา 29/12/2563 27
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี 28/12/2563 28
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 299 รายการ
processing time 1.303 s