การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมพิจารณาระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยกองทุนเงินส่วนแบ่งรายได้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก พ.ศ. 2564 25/11/2565 21
กรมบัญชีกลางร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 24/11/2565 31
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพศาสตราจารย์ ดร.สุนทร เสถียรไทย อดีต อธิบดีกรมบัญชีกลาง 24/11/2565 12
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 22/11/2565 53
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 4/2565 08/11/2565 94
กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 02/11/2565 82
กรมบัญชีกลางรับรางวัล HONORABLE MENTION ในการประกาศผลรางวัล The CoST Awards 2022 01/11/2565 47
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 25/10/2565 80
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 5/2565 20/10/2565 47
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง ปีที่ 61 18/10/2565 51
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 543 รายการ
processing time 1.682 s