การแสดงผล C C C
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ NPA ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ขายทอดตลาดประเภทที่ดิน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
71935 12/02/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินเชียงใหม่ 28 501/605/ทรัพย์รายการที่ 5 ประกาศกรมบัญชีกลาง_เชียงใหม่.pdf
71933 12/02/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง_บ้านมิตรา ชั้น 12 ห้อง 117-21 10 723/388/ทรัพย์รายการที่ 4 ประกาศขายบ้านมิตราชั้น 12 ห้อง 117-21.pdf
71932 12/02/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง_บ้านมิตรา ชั้น 12 ห้อง 117-3 9 343/711/ทรัพย์รายการที่ 3 ประกาศขายบ้านมิตรา ชั้น 12 ห้อง 117-3.pdf
71929 12/02/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง_บ้านมิตรา ชั้น 2 ห้อง 117-2 9 953/375/ทรัพย์รายการที่ 2 ประกาศขายบ้านมิตราชั้น 2 ห้อง 117-2.pdf
71928 12/02/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินจันทบุรี 18 208/985/ทรัพย์รายการที่ 1 ประกาศกรมบัญชีกลาง_จันทบุรี.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 1.937 s