ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ NPA ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ขายทอดตลาดประเภทที่ดิน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
32834 08/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ดิน จ. สงขลา 25 867/884/ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ. สงขลา,0.pdf
32856 08/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินอยุธยา 37 162/170/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินอยุธยา (DVN) (1).pdf
32854 08/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินลพบุรี 22 740/368/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินลพบุรี (นพกิจฯ).pdf
32853 08/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินนครศรีธรรมราช 18 138/150/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินนครศรีธรรมราช (ทิพย์มณฑา).pdf
32848 08/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดิน จ. จันทบุรี 34 415/872/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดินจันทบุรี.pdf
32841 08/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดิน ถ.หอมหวล จ.ขอยแก่น 23 334/33/ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดิน ถ.หอมหวล ขอนแก่น3 (ประนอม) (2),0.pdf
32835 08/10/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง_ที่ดิน จ.เชียงใหม่ 31 847/755/ประกาศกรมบัญชีกลาง_จ.เชียงใหม่,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 1.03 s