กิจกรรมสังคม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ 2563 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ 23/01/2563 30
กรมบัญชีกลาง ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ เลขาธิการ ก.พ.ร. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 20/01/2563 29
แสดงความยินดี กับรักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 13/01/2563 92
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 128 ปี 09/01/2563 45
กรมบัญชีกลาง ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 09/01/2563 35
กรมบัญชีกลาง ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 07/01/2563 37
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 07/01/2563 28
กรมบัญชีกลางเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2563 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง 07/01/2563 29
กรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่ 2563 ผู้บริหารสำนักงบประมาณ 07/01/2563 17
กรมบัญชีกลางอวยพรและขอพรปีใหม่ ปลัดกระทรวงการคลัง 06/01/2563 19
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 396 รายการ
processing time 1.138 s