NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
กิจกรรมสังคม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ 5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 13/03/2562 92
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 06/03/2562 37
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาคครบรอบ 40 ปี 28/02/2562 45
กรมบัญชีกลาง ร่วมงานแถลงข่าว การเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ 28/02/2562 25
อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดนิทรรศการ “10 เรื่องเล่า ปลื้มใจ ชื่นใจ สุขใจ” 22/02/2562 151
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี ของการสถาปนากรมสรรพสามิต 15/02/2562 61
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนาสำนักงบประมาณ 14/02/2562 73
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี วันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี 25/01/2562 124
กรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพสามิต 15/01/2562 142
กรมบัญชีกลางเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง (นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล) 10/01/2562 73
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 299 รายการ
processing time 1.136 s