การวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
32320 30/09/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อ.231/2549 1,526
32313 30/09/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อ.191/2561 770
32307 30/09/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อ.82/2560 434
32303 30/09/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อ.88/2560 301
32298 30/09/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อ.87/2560 261
32287 30/09/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อ.219/2555 253
04042 25/09/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อ.576/2559 1,173
03917 24/09/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อ.803/2561 733
92945 18/04/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1496/2559 507
82429 27/11/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อ.902/2560 790
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 1.279 s