การวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
04042 25/09/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อ.576/2559 799
03917 24/09/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อ.803/2561 408
92945 18/04/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1496/2559 268
82429 27/11/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อ.902/2560 321
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.891 s