การวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
No. Date News Title View Read
32320 30/09/2019 คดีหมายเลขแดงที่ อ.231/2549 1,490
32313 30/09/2019 คดีหมายเลขแดงที่ อ.191/2561 753
32307 30/09/2019 คดีหมายเลขแดงที่ อ.82/2560 421
32303 30/09/2019 คดีหมายเลขแดงที่ อ.88/2560 292
32298 30/09/2019 คดีหมายเลขแดงที่ อ.87/2560 252
32287 30/09/2019 คดีหมายเลขแดงที่ อ.219/2555 244
04042 25/09/2018 คดีหมายเลขแดงที่ อ.576/2559 1,164
03917 24/09/2018 คดีหมายเลขแดงที่ อ.803/2561 722
92945 18/04/2018 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1496/2559 502
82429 27/11/2017 คดีหมายเลขแดงที่ อ.902/2560 781
Record Display 1 to 10 from 10 Records
processing time 1.238 s