การแสดงผล C C C
ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
72896 02/03/2564 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาโท) กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 20 738/157/image4722.pdf
72073 17/02/2564 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาโท) กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 26 556/955/image4706.pdf
71922 16/02/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาโท) กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 17 1002/660/image4703.pdf
71520 09/02/2564 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาโท (กองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 50 520/821/image4658.pdf
69587 14/01/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) 109 617/214/image3237.pdf
69140 11/01/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองการพัสดุภาครัฐ 103 256/781/image4496.pdf
67829 24/12/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองการพัสดุภาครัฐ 91 483/707/image4422.pdf
67818 24/12/2563 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองการพัสดุภาครัฐ 116 971/351/image4419.pdf
67543 21/12/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองการพัสดุภาครัฐ) 80 575/1000/image4395.pdf
67071 14/12/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 98 251/950/image4392.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 211 รายการ
processing time 1.227 s