ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
31960 25/09/3105 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการกรม) 349 203/905/image0278.pdf
33538 15/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) 30 762/51/image0490.pdf
33249 10/10/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (กองละเมิดและแพ่ง) 69 992/154/image0485.pdf
33089 09/10/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 50 452/502/image0478.pdf
32297 30/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง(ปริญญาตรี) กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 36 754/512/ประกาศ1,0.pdf
31963 25/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง(วุฒิปริญญาตรี) กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 45 249/591/image0287.pdf
31868 24/09/2562 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 71 896/607/image10028.pdf
31777 23/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 29 729/250/image10010.pdf
31483 20/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาโท) (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 19 925/843/image9997,0.pdf
31310 18/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 30 575/35/image9966.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 80 รายการ
processing time 1.073 s