การแสดงผล C C C
ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
60226 29/09/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 10 865/775/image13368.pdf
59973 27/09/2566 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 47 88/687/image13364.pdf
59481 21/09/2566 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 85 628/466/image13250.pdf
59476 21/09/2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี)(กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 72 483/740/image13249.pdf
59378 20/09/2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร (กองคดี) 115 469/156/image13240.pdf
59117 18/09/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 82 929/489/image13109.pdf
59107 18/09/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (กองคดี) 116 159/734/image13107.pdf
58707 13/09/2566 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ 89 241/543/image13093.pdf
58578 12/09/2566 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 190 471/646/image13088.pdf
- 07/09/2566 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (กองคดี) 329 82/233/image13083.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 630 รายการ
processing time 1.811 s