ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
60548 14/09/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 59 550/385/image2841.pdf
60466 14/09/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 124 396/256/image2836.pdf
- 11/09/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง วุฒิปวช. (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 40 524/238/image2834.pdf
- 09/09/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 75 497/231/image2829.pdf
60155 09/09/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) กองสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 30 1006/579/image2827.pdf
59402 28/08/2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 277 292/36/image2781.pdf
59256 27/08/2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) กองสวัสดิการรักษาพยาบาล 80 450/327/image2771.pdf
- 26/08/2563 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 167 811/873/image2768.pdf
58989 24/08/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) สำนักงานเลขานุการกรม 113 614/500/image2742.pdf
58937 24/08/2563 รายชื่อผู้ผ่่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 320 78/145/image2739.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 176 รายการ
processing time 1.233 s