ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
51445 29/05/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) (กองบัญชีภาครัฐ) 43 425/282/image2226.pdf
51266 28/05/2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) 39 738/619/image2144.pdf
49272 08/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 188 736/476/image1970.pdf
48830 01/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานเลขานุการกรม) 88 555/190/image1954.pdf
47836 21/04/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาโท) กองสวัสดิการรักษาพยาบาล 45 712/335/image1967.pdf
47640 20/04/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) สำนักงานเลขานุการกรม 77 807/269/image1955.pdf
46096 07/04/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาโท) กองสวัสดิการรักษาพยาบาล 56 77/590/image1923.pdf
45898 03/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กองคดี) 53 463/104/61405_กองคดี.pdf
45513 01/04/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กองคดี) 69 437/102/กองคดี (ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับคัดเลือก).pdf
- 25/03/2563 ประกาศ เลื่อนวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) กองบัญชีภาครัฐ 65 554/12/image1639.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 153 รายการ
processing time 1.157 s