การแสดงผล C C C
ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
82146 21/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 13 667/389/image15644.pdf
82113 21/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองระบบการคลังภาครัฐ) 50 24/756/image15641.pdf
82102 21/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง นักจัดการงานทั่วไป นักบัญชี (ปริญญาตรี) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป) เพิ่มเติม (สำนักงานเลขานุการกรม) 32 897/492/image15639.pdf
82098 21/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 62 254/859/image15636.pdf
82039 20/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่่คัดเลือก (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 32 508/79/image15634.pdf
82029 20/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลืิอกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง นักจัดการงานทั่วไป นักบัญชี (ปริญญาตรี) และพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 147 738/182/image15629.pdf
81934 17/05/2567 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 84 959/61/กสพ.pdf
81826 16/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานด้านนักวิชาการคลัง (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 79 603/13/image15622.pdf
81718 14/05/2567 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (กองกฎหมาย) 265 706/1018/image15618.pdf
81581 13/05/2567 ประกาศ รายชื่อผู่้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนักวิชาการคลัง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 106 31/173/image15604.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 461 รายการ
processing time 1.852 s