การแสดงผล C C C
พนักงานราชการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
72991 02/03/2564 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 168 550/263/ประกาศฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ ปี 64).pdf
72460 23/02/2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 154 944/484/image4708.pdf
70171 21/01/2564 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผุู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช.) กรมบัญชีกลาง 145 774/175/image4612.pdf
70169 21/01/2564 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวช.) กรมบัญชีกลาง 93 132/402/image4610.pdf
69439 13/01/2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 444 175/201/image4608.pdf
69438 13/01/2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 82 10/747/image4616.pdf
69427 13/01/2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพ้นที่) 230 743/6/image4622.pdf
69292 12/01/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวช.) (ส่วนกลาง) 75 452/213/image4599.pdf
69291 12/01/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช.) และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ส่วนกลาง) 56 742/725/image4601.pdf
67954 25/12/2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 7 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 388 292/82/image4423.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 27 รายการ
processing time 1.297 s