การแสดงผล C C C
พนักงานราชการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
65573 27/11/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 147 375/495/image14023.pdf
65467 27/11/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่) 29 446/288/image14008.pdf
64927 20/11/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 1 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 119 538/999/image13861.pdf
63464 03/11/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัั่วไป (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 193 461/62/เขต8.pdf
54206 24/07/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 495 348/202/image12433.pdf
54202 24/07/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 1 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการคลัง 184 832/549/image12426.pdf
52321 05/07/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 6 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 275 763/24/image12340.pdf
51478 27/06/2566 ประกาศ ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และนายช่างเทคนิค (ปวส.) ของกรมบัญชีกลาง 108 634/761/image12321.pdf
49984 14/06/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และนายช่างเทคนิค (ปวส.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 115 445/626/image12269.pdf
47528 16/05/2566 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง และเจ้าพนักงานการคลัง 383 481/365/image11745.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 65 รายการ
processing time 1.879 s