การแสดงผล C C C
พนักงานราชการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
85424 01/07/2567 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 48 628/375/image16161.pdf
81875 16/05/2567 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ของกรมบัญชีกลาง 162 95/549/image15626.pdf
81607 13/05/2567 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.) 286 674/830/image15607.pdf
80435 29/04/2567 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) 396 789/814/image15286.pdf
80430 29/04/2567 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.) 78 532/205/image15281.pdf
80233 26/04/2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 85 1011/870/image15273.pdf
79464 18/04/2567 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 1 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีบุคคลทั่วไปและคนพิการเข้าทำงาน ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 200 255/250/image15215.pdf
76752 19/03/2567 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 593 704/1012/image14923.pdf
73878 20/02/2567 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 456 218/796/พรก..pdf
71082 24/01/2567 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งบุคลากร (ปริญญาตรี) ของกรมบัญชีกลาง 381 88/846/image14574.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 61 รายการ
processing time 1.954 s