ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานและบ้านพักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 02/08/2559
LINE it! 366
นายพชร  อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดที่ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด  โดยได้ประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักสำนักงานคลังเขต 8 ร่วมกับนางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรของสำนักงานคลังฯ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 1 สิงหาคม 2559
 
รายการภาพ