ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
75119 17/08/2560 ประกาศราคากลาง จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) 17 307/881/ราคากลาง-แอร์-ปี-61-ใหม่.pdf
75114 17/08/2560 ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จานวน 16,000 รีม 5 47/599/e-market กระดาษ pdf.pdf
74776 11/08/2560 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 106 581/575/ตารางราคากลางงานของจัดซื้อระหว่างประเทศ.pdf
74698 10/08/2560 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ปี 2561 73 669/463/ตารางราคากลาง ปี 2561.pdf
74693 10/08/2560 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง 36 384/781/5.เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ทำความสะอาด.pdf
74648 09/08/2560 ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 111 451/896/image0433.pdf
74151 03/08/2560 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ 139 380/520/ราคากลาง.pdf
74149 03/08/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 135 748/282/ประกวดราคา.pdf
73982 02/08/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 75 928/39/สอบราคา.pdf
73979 02/08/2560 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 57 780/482/ตารางราคากลาง 2 ส.ค.2560.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 206 รายการ
processing time 0.517 s