ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
58273 09/02/2560 การรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 93 188/357/รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - ธ.ค. 60.zip
55328 29/12/2559 ประกาศกรมบัญชีกลาง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 210 350/381/image0285.pdf
55283 29/12/2559 ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 104 339/29/ประกาศเชิญชวน.pdf
55262 29/12/2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 81 159/1003/ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด,0.pdf
55134 27/12/2559 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 100 834/728/image0278.pdf
53871 30/11/2559 รายงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 210 1019/861/รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่งประชาสัมพันธ์.zip
53337 28/11/2559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 115 281/622/ราคากลางบูรณาการ 60.pdf
53334 28/11/2559 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 153 543/346/โครงการบูรณาการฐานข้อมูลฯ.zip
53137 23/11/2559 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 166 859/600/ประกาศประกวด รอบ 2,0.pdf
53169 22/11/2559 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 8 รายการ 84 547/553/ปี-60-ซื้อ-8-รก.Q5949A-บ.เมโทรซิสฯ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 172 รายการ
processing time 0.462 s