ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
83825 13/12/2560 ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อยการจัดหาระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วย ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (TDRGs) 0 102/464/image0689.pdf
83698 12/12/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44 691/163/ประกาศ 12 ธ.ค. 2560.pdf
83236 07/12/2560 ประกาศราคากลาง ดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 244 365/283/image0668.pdf
83156 06/12/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 110 789/843/ยกเลิก,0.pdf
82773 30/11/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 617 912/289/เผยแพร่.pdf
82819 30/11/2560 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP 64 1017/343/เคลื่อนย้าย.pdf
82818 30/11/2560 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 40 248/584/สำรอง.pdf
82769 29/11/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 74 707/379/ประกาศผู้ชนะ bidding.pdf
82764 29/11/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 159 546/576/image0663.pdf
82596 28/11/2560 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 180 978/764/ราคากลางรถโดยสาร 12 ที่นั่ง.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 283 รายการ
processing time 0.813 s