CGD Internet
การแสดงผล C C C
ติดต่อสำนักงานคลัง
MAPS
• แผนที่กรมบัญชีกลาง •
ที่อยู่
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์
0-7321-2010 โทรสาร : 0-7321-3752
พิกัด Google Map
6.540008,101.281158
E-mail
yla@cgd.go.th
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 25 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 187,811 คน)