CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

ความโปร่งใส

ระบบงาน

รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
03056 10/09/2561 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดครั้งที่ 2/2561 ของสำนักงานคลังเขต 4 104
03055 10/09/2561 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดครั้งที่ 1/2561 ของสำนักงานคลังเขต 4 7
64346 26/04/2560 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดครั้งที่ 1/2560 ของสำนักงานคลังเขต 4 32
64345 26/04/2560 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดครั้งที่ 2/2559 ของสำนักงานคลังเขต 4 10
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 0.57 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 144 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 155,654 คน)