CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ

ระบบงาน

หนังสือ กฎ ระเบียบการเงินการคลัง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
68112 17/06/2559 16.คู่มือGPP สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 2
68110 16/03/2559 15.คู่มือGPP สาขาบริการชุมชน 0
68107 15/03/2559 14.คู่มือ GPP สาขาบริการสุขภาพ 0
68102 14/03/2559 13.คู่มือ GPP สาขาการศึกษา 1
68099 11/03/2559 12.คู่มือ GPP สาขา บริหารราชการและการป้องกันประเทศ 0
68097 10/03/2559 11.คู่มือ GPP สาขาอสังหาริมทรัพย์ 1
66915 09/03/2559 10.คู่มือสาขาตัวกลางทางการเงิน 0
66914 08/03/2559 9.คู่มือสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 0
66912 07/03/2559 8.คู่มือสาขาโรงแรมและภัตตาคาร 1
66909 03/03/2559 7. คู่มือสาขาการขายส่ง กาขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 16 รายการ
processing time 0.703 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 138 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 198,639 คน)