CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
06317 25/09/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 28
06315 18/09/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 7
03418 14/09/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 2
02832 06/09/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 2
02830 06/09/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 1
02821 06/09/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 0
01818 22/08/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 0
01433 16/08/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 1
00919 08/08/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 0
00333 02/08/2561 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 106 รายการ
processing time 1.854 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 154 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 151,832 คน)