CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
46542 03/04/2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 24
46543 04/03/2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 3
46507 09/01/2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 0
46500 02/12/2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 1
42698 08/10/2562 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 10
42811 02/07/2562 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 3
42808 25/06/2562 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 0
42787 18/06/2562 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 2
42781 11/06/2562 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 0
42772 05/06/2562 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 127 รายการ
processing time 1.38 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 145 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 198,646 คน)