CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
54763 30/06/2563 รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 6
46345 07/04/2563 รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 15
41302 25/02/2563 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2563 26
39751 29/01/2563 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563 13
39749 29/01/2563 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 6/2562 2
38462 03/01/2563 รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10/2562 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 25
36696 29/11/2562 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานี (คบจ.) ครั้งที่ 5 /2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 (ชั้น 1) 7
34805 01/11/2562 รายงานการประชุมการพิจารณาผลการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2561 (ขั้นตอนที่ 5 ) ครั้งที่ 2 /2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 27
33985 11/10/2562 รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2561 36
33055 07/10/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9/2562 วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2562 16
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 89 รายการ
processing time 1.241 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 119 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 198,620 คน)