CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
33985 11/10/2562 รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2561 1
33055 07/10/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9/2562 วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2562 1
31341 18/09/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 7
29496 16/08/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 5
28812 08/08/2562 รายงานการประชุมคณะทำงานทีมวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2562 17
26345 04/07/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 5
22744 30/05/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 9
21928 21/05/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2562 4
21050 03/05/2562 สรุปรายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน เมษายน 2562 7
18018 19/04/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 81 รายการ
processing time 1.114 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 145 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 151,823 คน)