CGD Internet
การแสดงผล C C C
ดาวน์โหลด
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
18335 24/04/2562 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำหรับอปท.) 13
18332 24/04/2562 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำหรับส่วนราชการ) 8
14023 22/02/2562 แบบฟอร์มต่าง ๆ 23
95613 15/03/2561 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อุดรธานี ปี พ.ศ.2560 (สำหรับส่วนราชการ) 17
95609 15/03/2561 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อุดรธานี ปี พ.ศ. 2560 (สำหรับอปท.) 18
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 1.15 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 128 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 198,629 คน)