CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
63698 19/04/2560 สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง 99
49620 17/10/2559 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 11
25674 10/03/2559 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 48
03640 27/09/2558 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคลังจังหวัดอุดธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 39
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.009 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 140 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 155,650 คน)