CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
65869 01/10/2563 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 0
44964 30/04/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 22 เมษายน 2562) 14
44949 31/03/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 18 มีนาคม 2562) 0
44945 28/02/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 18 กุมภาพันธ์ 2562) 0
- 31/01/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 21 มกราคม 2562 0
- 26/12/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561) 0
09495 19/11/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 19 พฤศจิกายน 2561) 25
09493 31/10/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561) 4
04590 01/10/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 24 กันยายน 2561) 8
05182 27/08/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 27 สิงหาคม 2561) 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 43 รายการ
processing time 1.337 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 117 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 177,969 คน)