CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
34928 04/11/2562 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 51
92822 11/04/2561 GPP ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี แบบ Bottom up ประจำปี 2559 269
82177 06/11/2560 รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 43
68526 05/06/2560 เศรษฐกิจอุบลราชธานี 2559 122
30029 29/03/2559 ทำเนียบคลังมลฑล และคลังจังหวัดอุบลราชธานี 56
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 1.191 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 20 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 171,561 คน)