CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ติดต่อสำนักงานคลัง
MAPS
• แผนที่กรมบัญชีกลาง •
ที่อยู่
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
045-344574-7
พิกัด Google Map
15.276488,104.804500
E-mail
ubn@cgd.go.th
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 79 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 133,771 คน)