CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
35357 11/11/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตราด เดือนสิงหาคม 2562 25
31568 20/09/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตราด เดือนกรกฎาคม 2562 13
30492 04/09/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตราด เดือนมิถุนายน 2562 7
30330 02/09/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตราด เดือนพฤษภาคม 2562 2
30129 30/08/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตราด เดือนเมษายน 2562 1
26459 06/07/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตราด เดือนมีนาคม 2562 7
26410 05/07/2562 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดตราด 2561 23
19265 03/05/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตราด เดือนกุมภาพันธ์ 2562 17
19264 03/05/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตราด เดือนมกราคม 2562 6
14918 05/03/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตราด เดือนธันวาคม 2561 11
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 91 รายการ
processing time 1.135 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 71 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 95,865 คน)