CGD Internet
การแสดงผล C C C
เร่งรัดเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
40386 11/02/2563 หนังสือที่ ตร 0003/1867 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 41
37958 23/12/2562 รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ครั้งที่ 3 ปี 2562 19
37174 07/10/2562 ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดตราด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 2
32583 02/09/2562 ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดตราด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 9
32587 01/07/2562 ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดตราด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 1
24307 31/05/2562 ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดตราด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 12
22145 24/05/2562 ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดตราด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 9
22143 24/05/2562 ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดตราด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ( สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 5
24366 30/04/2562 ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดตราด ณ สิ้นเดือน เมษายน 2562 4
17392 05/04/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2/2562 40
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 61 รายการ
processing time 1.172 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 66 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 95,860 คน)