CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
            สำนักงานคลังจังหวัดตราด (The Trat Provincial Office of Comptroller General) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2450 ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด เบอร์โทรศัพท์  039-512429 เบอร์แฟกซ์ 039-511007 อัตรากำลังข้าราชการ 12 อัตรา ข้าราชการประจำ 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ลูกจ้างจ้างเหมา 2 อัตรา
            ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2450
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 81 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 95,875 คน)