CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
39238 21/01/2563 ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ.ภาคประชาชน) ชุดที่ 1 เพิ่มเติม 0
34070 21/10/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 6
34069 21/10/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 5
- 14/09/2562 ดาวน์โหลด!!! เอกสารหลักเกณฑ์พื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 174
22967 04/06/2562 ที่ ตร 0017.5/ว 7309 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 21
18490 26/04/2562 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของสำนักงานคลังจังหวัดตราด และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลัง 122
15422 08/03/2562 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4
13756 20/02/2562 ศูนย์รวมสื่อประชาสัมพันธ์ ไทยประธานอาเซียน ปี 2562 12
11523 18/01/2562 ขายทอดตลาดพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ 36
05797 16/10/2561 ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 39 รายการ
processing time 1.174 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 74 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 95,868 คน)