CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
23469 16/09/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565 1
23533 09/09/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 0
23467 02/09/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2565 0
23466 26/08/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 0
21349 19/08/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 1
21350 12/08/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 0
19890 09/08/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 2
19251 02/08/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 1
18724 18/07/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 4
18723 11/07/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 103 รายการ
processing time 1.851 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 23 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 169,444 คน)