CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
            สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำตาปี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2450 – 2525 และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2525 เวลาประมาณ 08.00 น. เกิดเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สำนคัญคือการระเบิดศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงย้ายมาที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2528 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งใหม่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีขุนพินิจ บรรณกร เป็นคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนแรก ปัจจุบันนางเพ็ญลดา  สายสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนที่ 26
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 11 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 163,497 คน)