CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 01/02/2562 ว0041 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2562 2
10951 11/01/2562 ว0361 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9
10644 08/01/2562 ว0012 รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือการปฎิบัติงานด้านการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 2
09288 12/12/2561 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (อบรม 13-12-2561) 17
09286 12/12/2561 ว369 รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือการปฎิบัติงานด้านการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 2
08760 29/11/2561 รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6
07293 08/11/2561 7417 แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือการปฎิบัติงานด้านการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี งปม2562 9
07292 08/11/2561 7057 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี งปม.2562 2
98871 13/07/2561 รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9
90763 14/03/2561 รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 15
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 33 รายการ
processing time 0.725 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 19 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 104,222 คน)