CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
10238 28/12/2561 ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการใช้งานเครื่อง EDC ของส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 38
09633 17/12/2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลิกสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรคมบัญชีกลาง เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16
08888 03/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 29
07695 15/11/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 29
03880 24/09/2561 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี การเสนอราคาจัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 21
03360 13/09/2561 ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 4
02149 28/08/2561 ถาม-ตอบ น่ารู้... ครั้งที่ 1/2561 24
01712 20/08/2561 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการฯ 13
00946 09/08/2561 ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 9
98988 16/07/2561 คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 101
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 74 รายการ
processing time 0.702 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 35 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 104,238 คน)