CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
80426 21/05/2564 รายงานสรุปการอนุมัติหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำนาญ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 10
62926 30/09/2563 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 35
33048 01/10/2562 การแสดงรายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนก.ย.62 27
32809 01/10/2562 งบทดลองเดือน ก.ย.62 17
12892 06/02/2562 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 62 3
11339 16/01/2562 งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 61 1
12902 12/12/2561 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 61 1
07595 13/11/2561 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 2
07594 05/10/2561 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 0
07593 05/09/2561 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 44 รายการ
processing time 1.317 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 35 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 120,414 คน)