CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
68445 04/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 3
49352 08/05/2563 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน 35 รายการ 107
47036 13/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 9
- 25/03/2563 เอกสารดาวน์โหลด สำหรับผู้เสนอราคาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ 21
38429 02/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 11
34684 28/10/2562 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรายการรื้อถอน จำนวน 20 รายการ ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ 30
32556 02/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 1
31896 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
31894 23/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารRICOHโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
31893 23/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 31 รายการ
processing time 1.296 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 42 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 120,421 คน)