CGD Internet
การแสดงผล C C C
ติดต่อสำนักงานคลัง
MAPS
• แผนที่กรมบัญชีกลาง •
ที่อยู่
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371 E-Mail SKN@CGD.GO.TH
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่พักเที่ยง)
กรณีวันหยุดราชการจ่ายสลากฯ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 
โทรศัพท์
0-4271-1405 โทรสาร 0-4271-3371
พิกัด Google Map
17.154430,104.134695
E-mail
SKN@CGD.GO.TH
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 27 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 248,200 คน)