CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
22310 14/05/2562 ซื้อถังเก็บน้ำ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง 1
22318 22/04/2562 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 1
22309 04/04/2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม 1
14043 21/02/2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 4
14042 18/02/2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 5
14040 05/02/2562 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมชี้แจงและสนับสนุนวัสดุให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงครามในแต่ละภาคการผลิตที่สำคัญ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 1
12289 24/01/2562 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สำหรับการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 4
11378 16/01/2562 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภาพสีพร้อมเข้าเล่ม (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเดือนพฤศจิกายน 2561 - มิถุนายน 2562) 5
11380 15/01/2562 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกบ้านพักของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม 4
11382 02/01/2562 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 111 รายการ
processing time 1.028 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 72,883 คน)