CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
อปท.
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
apt_6204 08/01/2562 ด่วน ที่ รบ 0003/ ว 0024 ลว 8 มกราคม 2562 ขให้จัดทำและส่งรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200
apt_6203 03/10/2561 แบบฟอร์มรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 332
apt_6202 03/10/2561 ที่ รบ 0003/ ว 1011 ลว 2 ตุลาคม 2561 การจัดส่งข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 140
apt_6201 03/10/2561 ที่ รบ 0003/ ว 1010 ลว 2 ตุลาคม 2561 การจัดส่งรายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 51
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.217 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 12 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 114,919 คน)