CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
เร่งรัดการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
rang_6202 20/03/2562 รายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 56
rang_6201 20/02/2562 ระเบียบวาระการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 63
rang_6117 18/09/2561 รายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 /2561 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 31
rang_6116 28/08/2561 ระเบียบวาระการประชุม เรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 24
rang_6115 01/08/2561 รายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 45
rang_6114 19/06/2561 รายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 31พฤษภาคม 2561 28
rang_6113 05/06/2561 คลิก ! รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 23
rang_6112 04/06/2561 รายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 28
rang_6111 15/05/2561 คลิก ! รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 8
rang_6110 11/04/2561 รายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 28
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 1.267 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 105 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 126,273 คน)