CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบงาน

มาตรา 9 (8)ข้อมูลข่าวสารอื่นฯ ประกาศประกวดราคา สอบราคา ,สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ,ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
skr_5906 12/07/2559 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 12
skr_5905 12/07/2559 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 5
skr_5904 02/06/2559 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 2
skr_5903 02/06/2559 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 1
skr_5902 05/03/2559 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 3
skr_5901 04/03/2559 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 4
skr_5812 03/03/2559 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 3
skr_5811 02/03/2559 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 2
skr_5810 01/03/2559 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 0.698 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 70 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 170,243 คน)