CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบงาน

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
m95_01 24/03/2559 สิ่งที่พิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 1 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1 รายการ
processing time 0.592 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 72 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 170,245 คน)