CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบงาน

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่ง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
m94คำสั่ง_04 06/03/2559 คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ที่ 23/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 19
m94คำสั่ง_03 05/03/2559 คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ที่ 3/2557  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 1
m94คำสั่ง_02 04/03/2559 คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 158/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดราชบุรี 21
m94คำสั่ง_01 03/03/2559 คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 157/2557 เรื่อง แต่งตั้้งคณะทำงานจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)ฯ 28
m94คู่มือ_02 02/03/2559 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 0
m94คู่มือ_01 01/03/2559 คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 0.7 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 7 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 166,142 คน)