CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบงาน

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาฯ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
m91 _59050 12/07/2559 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว67 ลงวันที่ 20/06/2559 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 6
m91 _59049 12/07/2559   ด่วนที่สุด กค0421.3/ว66 ลงวันที่ 17/06/2559 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 3
m91 _59048 11/07/2559 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว62 ลงวันที่ 13/06/2559 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2
m91 _59047 10/07/2559 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว61 ลงวันที่ 09/06/2559 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2
m91 _59046 09/07/2559   ด่วนที่สุด กค0421.3/ว60 ลงวันที่ 09/06/2559 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 1
m91 _59045 08/07/2559   ด่วนที่สุด กค0421.3/ว59 ลงวันที่ 09/06/2559 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2
m91 _59044 07/07/2559 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว57 ลงวันที่ 03/06/2559 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 1
m91 _59043 06/07/2559 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว52 ลงวันที่ 16/05/2559 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 0
m91 _59042 05/07/2559 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว33 ลงวันที่ 01/04/2559 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 0
m91 _59041 04/07/2559 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว32 ลงวันที่ 30/03/2559 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 50 รายการ
processing time 0.787 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 9 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 166,144 คน)