CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
Pay_6306 05/06/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 4
Pay_6305 27/04/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 6
Pay_6304 05/02/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 6
Pay_6303 03/01/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1
Pay_6302 19/12/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 0
Pay_6301 06/11/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 3
pay6312 18/10/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 2
pay6211 26/09/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 1
pay6210 19/09/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 0
pay6209 09/07/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 50 รายการ
processing time 1.327 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 15 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 158,226 คน)