CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
sun_58004 13/02/2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ่รักษาราชการแทนคลังจังหวัดราชบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2556-2557 โดยในปี 2557สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้เป็นห 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 1 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1 รายการ
processing time 0.625 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 2 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 166,137 คน)