CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
egp_63ไตรมาส 4 14/10/2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1
egp_63ไตรมาส 3 09/07/2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5
egp_63ไตรมาส 2 17/04/2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5
egp_63ไตรมาส 1 07/01/2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7
PAG_6113 25/06/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับรุงสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี เพื่อรองรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คบขจ.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16
jadjang_59004 13/06/2559 คลิก ! สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 66
jadjang_59003 10/03/2559 ชม VDO การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ฉบับรวม คลิก... 15
jadjang_59002 02/03/2559 การตอบข้อหารือด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ผ่าน Facebook : “จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” 23
jadjang_59001 17/02/2559 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 1.258 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 23 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 158,234 คน)