CGD Internet
การแสดงผล C C C
ระบบติดตามการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 30/03/2563 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ - 1 ตุลาคม 2562-30 มีนาคม 2563 2
38915 15/01/2563 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ - 1 ตุลาคม 2562-20 ธันวาคม 2562 8
38914 15/11/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-22 พฤศจิกายน 2562 2
38908 01/11/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562 2
31186 16/09/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 13 กันยายน 2562 3
31046 09/09/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 6 กันยายน 2562 3
12566 31/01/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 22 มกราคม 2562 12
10474 02/01/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2561 - 5
04205 24/09/2561 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 21 กันยายน 2561 17
99788 24/07/2561 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 20 กรกฎาคม 2561 17
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 77 รายการ
processing time 1.212 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 124 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 136,437 คน)