CGD Internet
การแสดงผล C C C
ระบบติดตามการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
65656 23/11/2563 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ - 1 ตุลาคม 2562- 23 กันยายน2563 10
61419 23/09/2563 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ - 1 ตุลาคม 2562- 18 กันยายน2563 1
60077 08/09/2563 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ - 1 ตุลาคม 2562-30 สิงหาคม 2563 1
- 30/03/2563 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ - 1 ตุลาคม 2562-30 มีนาคม 2563 6
38915 15/01/2563 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ - 1 ตุลาคม 2562-20 ธันวาคม 2562 9
38914 15/11/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-22 พฤศจิกายน 2562 2
38908 01/11/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562 2
31186 16/09/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 13 กันยายน 2562 3
31046 09/09/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 6 กันยายน 2562 3
12566 31/01/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 22 มกราคม 2562 12
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 80 รายการ
processing time 1.818 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 115 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 205,115 คน)