CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ระบบติดตามการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
12566 31/01/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 22 มกราคม 2562 9
10474 02/01/2562 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2561 - 4
04205 24/09/2561 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 21 กันยายน 2561 16
99788 24/07/2561 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 20 กรกฎาคม 2561 17
98968 16/07/2561 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2561 16
97243 18/06/2561 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 15 มิถุนายน 2561 15
96928 11/06/2561 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 8 มิถุนายน 2561 12
96039 28/05/2561 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2561 10
95715 21/05/2561 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2561 9
93597 23/04/2561 ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 20 เมษายน 2561 8
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 71 รายการ
processing time 1.047 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 35 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 105,638 คน)