CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
36904 03/12/2562 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562 1
36879 03/12/2562 โครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย 0
35909 19/11/2562 ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เเนวปฏิบัติการซื้อขายข้าวเปลือกที่เป็นธรรม 0
35907 19/11/2562 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางอ้างอิง เเละชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/2563 รอบที่ 1 งวดที่ 3 1
34847 04/11/2562 งบทดลองเดือน ตุลาคม 2562 3
33324 10/10/2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
33323 10/10/2562 สถิติ ชิมช้อปใช้ จังหวัดพะเยา 3
32808 07/10/2562 ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง เรื่อง “ชิมช้อปใช้” คึกคัก กรมบัญชีกลางจ่ายเงินร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการแล้ว 923 ล้านบาท 2
32720 04/10/2562 งบทดลองเดือนกันยายน 2562 5
32473 02/10/2562 >>>ผลการประเมินการให้บริการ 360 องศา ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา >>>นางรัศมี ตุ่นสีใส ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ให้บริการดีเยี่ยม 3
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 169 รายการ
processing time 1.726 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 103 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 120,516 คน)