CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
28216 31/07/2562 >>>ผลการประเมินการให้บริการ 360 องศา ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา >>>นายพรรณศักดิ์ เดชคิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้ให้บริการดีเยี่ยม 3
25903 02/07/2562 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562 1
26515 01/07/2562 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย ช.ค.บ. เพิ่ม ให้กับผู้รับบำนาญที่ได้รับบำนาญและ ช.ค.บ. เดิมไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับ 10,000 บาท เริ่ม 21 มิถุนายน 2562 2
23261 03/06/2562 งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2562 1
21912 07/05/2562 4 มาตรการ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5
21908 06/05/2562 กรมบัญชีกลางได้ทำการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ผู้เสนอราคาสามารถจัดเตรียมเอกสารการเสนอราคาก่อนบันทึกข้อเสนอด้านราคา และสามารถบันทึกข้อเสนอด้านราคาได้ในวันเสนอราคาเท่านั้น สำหรับการจัดเตรียม 4
21392 01/05/2562 งบทดลองเดือนเมษายน 2562 1
17240 04/04/2562 >>>ผลการประเมินการให้บริการ 360 องศา ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา >>>นายพรรณศักดิ์ เดชคิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้ให้บริการดีเยี่ยม 5
17408 01/04/2562 งบทดลองเดือนมีนาคม 2562 3
15835 13/03/2562 เอกสารเอกสารโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 10
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 155 รายการ
processing time 1.147 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 78 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 109,022 คน)