CGD Internet
การแสดงผล C C C
การส่งเสริมความโปร่งใส
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
41630 31/01/2563 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11
41633 29/01/2563 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13
41638 23/01/2563 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 12
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.489 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 41 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 198,536 คน)