CGD Internet
การแสดงผล C C C
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
44473 12/03/2563 การดำเนินการตามมาครการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18
44477 11/03/2563 มาครการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 17
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 1.126 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 17 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 135,205 คน)