CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
58235 13/08/2563 คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดพิษณุโลก 121
47400 22/09/2559 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิษณุโลก (GPP) ปี 2556 - 2557 446
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 1.137 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 41 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 135,229 คน)