CGD Internet
การแสดงผล C C C
คู่มือประชาชน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
41728 03/02/2563 คู่มือหรือมาตรฐานการบริการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก (Excellence Service) 8
31928 19/04/2559 การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 3
31927 19/04/2559 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2
31925 19/04/2559 การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 7
31924 19/04/2559 การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 1.214 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 15 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 135,203 คน)