CGD Internet
การแสดงผล C C C
รายงานเศรษฐกิจการคลัง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
72942 02/02/2567 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนธันวาคม 2566 0
69498 10/01/2567 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4/2566 21
69429 09/01/2567 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต พฤศจิกายน 2566 8
66157 01/12/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนตุลาคม 2566 13
63796 07/11/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนกันยายน 2566 12
61484 11/10/2566 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3/2566 23
60739 04/10/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนสิงหาคม 2566 12
- 07/09/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนกรกฎาคม 2566 9
55724 10/08/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนมิถุนายน 2566 23
53111 12/07/2566 วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ปี 2564 47
53090 12/07/2566 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 2/2566 23
52585 07/07/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนพฤษภาคม 2566 14
51876 09/06/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนเมษายน 2566 6
46655 09/05/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนมีนาคม 2566 11
46078 02/05/2566 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1/2566 24
43935 12/04/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนกุมภาพันธ์ 2566 13
39061 09/03/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนมกราคม 2566 22
35800 10/02/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนธันวาคม 2565 23
32261 13/01/2566 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4/2565 50
34738 10/01/2566 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนพฤศจิกายน 2565 17
29146 13/12/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนตุลาคม 2565 25
27116 11/11/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน 2565 22
24729 11/10/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนสิงหาคม 2565 17
22855 15/09/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 17
22213 06/09/2565 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ปี 2563 53
20224 15/08/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน 2565 13
18241 18/07/2565 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ไตรมาสที่ 2/2565 32
18196 18/07/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนพฤษภาคม 2565 14
15831 17/06/2565 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (GPP ณ ราคาประจำปี) ปี พ.ศ. 2564 86
15200 09/06/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 25
13367 12/05/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม 2565 8
10597 12/04/2565 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ปี2565 ไตรมาสที่ 1/2565 32
10595 12/04/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน กุมภาพันธ์2565 8
06944 14/03/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน มกราคม 2565 32
03589 15/02/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน ธันวาคม 2564 50
99358 13/01/2565 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาส 4/2564 74
99352 13/01/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 18
96571 13/12/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน ตุลาคม 2564 48
94154 11/11/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนกันยายน 2564 23
91920 13/10/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนสิงหาคม 2564 29
91921 12/10/2564 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3/2564 41
89778 16/09/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนกรกฎาคม 2564 28
87555 20/08/2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ของประชากรจังหวัดภูเก็ต ปี 2562 85
- 13/08/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน มิถุนายน 2564 30
85245 12/07/2564 รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลัง ไตรมาส 2/2564 29
- 12/07/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 24
82477 11/06/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน เมษายน 2564 17
80253 19/05/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน มีนาคม 2564 24
77245 19/04/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 42
77974 16/04/2564 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ไตรมาสที่ 1/2564 53
74005 15/03/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนมกราคม 2564 71
71986 17/02/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2563 78
69959 19/01/2564 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ปี 2563 และ 2564 ไตรมาส 4/2563 138
69957 19/01/2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 35
68000 28/12/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน ตุลาคม 2563 40
65106 13/11/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน 2563 38
63318 16/10/2563 ประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาส 3/2563 83
62816 09/10/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนสิงหาคม 2563 35
60335 11/09/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 59
58029 11/08/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน 2563 64
56347 21/07/2563 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาสที่ 2/2563 91
56176 17/07/2563 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภูเก็ตปี 2561 117
55728 14/07/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 24
52147 08/06/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน 2563 50
49635 13/05/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน มีนาคม 2563 27
47573 17/04/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 32
47000 14/04/2563 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาสที่ 1/2563 60
43791 16/03/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน มกราคม 2563 40
43782 14/02/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน ธันวาคม 2562 66
39205 20/01/2563 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาสที่ 4/2562 119
39202 20/01/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 24
39201 20/01/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือน ตุลาคม 2562 19
35818 18/11/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือน กันยายน 2562 65
33679 16/10/2562 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาสที่ 3/2562 53
33674 16/10/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือน สิงหาคม 2562 20
29112 14/08/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนมิถุนายน 2562 48
27240 19/07/2562 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาส 2/2562 49
27239 19/07/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 22
25772 01/07/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต เดือนเมษายน 2562 41
21792 21/05/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม 2562 37
17759 10/04/2562 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ไตรมาสที่ 1/2562 47
17683 10/04/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 23
17115 02/04/2562 โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต 2561 120
16248 15/03/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวุัดภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม 2562 30
13408 13/02/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2561 84
11950 24/01/2562 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาส 4/2561 89
11561 21/01/2562 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 38
09848 21/12/2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2559 70
09285 12/12/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม 2561 62
07732 15/11/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน 2561 43
05926 17/10/2561 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาส 3/2561 78
05920 17/10/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนสิงหาคม 2561 19
03610 19/09/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 46
01386 15/08/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน 2561 59
99253 18/07/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 61
97886 29/06/2561 โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ปี 2560 92
97097 15/06/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน 2561 42
95453 17/05/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนมีนาคม 2561 34
93278 11/04/2561 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ประจำไตรมาส 1/2561 74
93277 11/04/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 13
91168 20/03/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม 2561 83
88708 13/02/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2560 83
86164 16/01/2561 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 28
86154 16/01/2561 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ประจำไตรมาส 4/2560 60
83993 15/12/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนตุลาคม 2560 37
81587 14/11/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนกันยายน 2560 45
79880 17/10/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนสิงหาคม 2560 27
79851 16/10/2560 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ฉบับไตรมาส 3/2560 36
77100 12/09/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 32
74815 12/08/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตเดือนมิถุนายน 2560 46
73510 27/07/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 27
73507 27/07/2560 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ประจำไตรมาส 2/2560 41
69627 15/06/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน 2560 57
65056 02/05/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 16
64723 28/04/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนมกราคม 2560 24
64722 28/04/2560 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1/2560 38
56337 17/01/2560 รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาส 4/59 100
56336 17/01/2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 30
55410 30/12/2559 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม 2559 17
55405 30/12/2559 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน 2559 7
47644 26/09/2559 รายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 26
41035 21/07/2559 รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลัง ประจำไตรมาส 2/2559 28
34754 24/05/2559 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม 2559 12
31851 18/04/2559 รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาส 1/2559 23
31847 18/04/2559 รายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 7
31576 11/04/2559 รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต รายไตรมาส 4/2558 24
30878 04/04/2559 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม 2559 9
30874 04/04/2559 รายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2558 23
30870 04/04/2559 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 11
29944 29/03/2559 รายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2559 11
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 130 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 130 รายการ
processing time 4.89 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 507 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,514,523 คน)