CGD Internet
การแสดงผล C C C
คู่มือปฏิบัติงาาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
37248 29/01/2564 คู่มือการบันทึกสินทรัพย์ 3
73817 01/10/2563 การจัดทำรายงานการเงินรวม (จังหวัด อปท.) 19
73868 01/10/2563 การอนุมัติเบิกจ่าย (ข้อมูลหลักผู้ขาย และปลดบล็อก) 5
73867 01/10/2563 การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลของ สนง คลังจังหวัด 11
73866 01/10/2563 การรับ-นำส่ง 15
73865 01/10/2563 การฝึกอบรม-สัมมนา 8
73864 01/10/2563 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3
73862 01/10/2563 การจัดทำรายงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 2.102 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 474 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 3,137,792 คน)