CGD Internet
การแสดงผล C C C
คู่มือปฏิบัติงาาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
73817 01/10/2563 การจัดทำรายงานการเงินรวม (จังหวัด อปท.) 15
73868 01/10/2563 การอนุมัติเบิกจ่าย (ข้อมูลหลักผู้ขาย และปลดบล็อก) 4
73867 01/10/2563 การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลของ สนง คลังจังหวัด 10
73866 01/10/2563 การรับ-นำส่ง 10
73865 01/10/2563 การฝึกอบรม-สัมมนา 7
73864 01/10/2563 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3
73862 01/10/2563 การจัดทำรายงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 1.628 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 508 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,940,891 คน)