CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
86378 03/08/2564 ยอดการใช้จ่ายสะสมโครงการคนละครึ่ง ระยะ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64- 31 ธ.ค. 64 0
85918 23/07/2564 โครงการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) "คบจ.ภูเก็ตร่วมใจ พัฒนา SMEs ก้าวไกล ฝ่าภัยโควิด 19" " 0
85372 16/07/2564 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5
82516 14/06/2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายสินค้าบริการอะไรได้บ้าง 7
73930 08/03/2564 กรมบัญชีกลาง ประกาศเจตจำนงสุจริต ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 6
73926 01/03/2564 สถิติการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 8
72399 22/02/2564 สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตเปิดจุดรับลงทะเบียน โครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 4
72232 19/02/2564 แจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ “เราชนะ” 7
71748 12/02/2564 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ประกอบการหรือบริการรายย่อย 2
73925 01/02/2564 สถิติการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 66 รายการ
processing time 1.434 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 36 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,508,169 คน)