CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
13517 17/05/2565 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์–สุข” ครั้งที่ 22 0
13391 12/05/2565 อบรมออนไลน์ฟรี สมาชิก กบข. วันอังคารที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM 0
13190 11/05/2565 ยอดใช้จ่ายเราเที่ยวด้วยกันจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 0
13157 10/05/2565 การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 1
12634 02/05/2565 รายงานยอดการใช้จ่ายมาตรการรักษาระดับการบริโภคจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 1
11858 25/04/2565 มาตรการรักษาระดับการบริโภคจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 23 เมษายน 2565 0
10828 18/04/2565 รายงานยอดการใช้จ่ายมาตรการรักษาระดับการบริโภคจังหวัดภูเก็ต ณ 17 เมษายน 2565 1
10254 08/04/2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวนฤมน ศรีสัจจัง คลังจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต 1
09692 04/04/2565 รายงานยอดการใช้จ่ายมาตรการรักษาระดับการบริโภคจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 3 เมษายน 2565 3
09458 01/04/2565 กรมบัญชีกลางกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน ที่อยู่ในภาวะวิกฤต ประเภทผู้ป่วยใน (ฉบับปรับปรุง) 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 128 รายการ
processing time 1.618 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1,154 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,791,225 คน)