CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
24329 05/10/2565 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1
24125 04/10/2565 ขอเชิญร่วมงาน วันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 132 ปี "7 ตุลาคม 2565" และร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง 1
24090 03/10/2565 มาตรการรักษาระดับการบริโภคจังหวัดภูเก็ต 3
24029 03/10/2565 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1
23844 29/09/2565 การยื่นบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า 5
23596 26/09/2565 มาตรการรักษาระดับการบริโภคจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2565 8
23123 19/09/2565 รายงานยอดการใช้จ่ายมาตรการรักษาระดับผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 16 กันยายน 2565 2
23843 08/09/2565 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1
23842 08/09/2565 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1
21116 24/08/2565 คู่มือประชาชนคนภูเก็ต โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 14
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 158 รายการ
processing time 1.674 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 449 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 2,940,832 คน)